Názov a typ projektu

Podpora pracovných miest v spoločnosti SETL SK, s.r.o.

Dopytovo – orientovaný projekt
OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 - Podpora pracovných miest

Trvanie projektu:

október 2019 – september 2020

PRIESTOR PRE VAŠE ZAMESTNANIE

Hlavný cieľ:

Prostredníctvom poskytnutia pracovných príležitostí nezamestnaným osobám evidovaným na Úrade práce, zvýšiť ich zamestnanosť a uplatniteľnosť na trhu práce a prispieť k zníženiu nezamestnanosti s dlhodobým efektom.

Ste nezamestnaný a hľadáte si prácu?
Máte záujem pracovať v príjemnom prostredí a s dobrým kolektívom?
Zaujímate sa o prácu v oblasti stavebníctva?

SME TU PRE VÁS A PONÚKAME VÁM TIETO PRACOVNÉ POZÍCIE:

- výkonný riaditeľ podniku/ výkonná riaditeľka podniku
- obchodný marketingový manažér/manažérka
- majster/majsterka
- robotník/robotníčka

Sídlo:

Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačnému programu Ľudské zdroje“

www.esf.gov.sk; www.employment.gov.sk; www.ia.gov.sk