2013 | 2012 | 2011 | 2010

2013
Rezidencia Symfonie Brno – Královo Pole – montáž armokošov, pilot a milánských stien (250 t)
Stanica metra Motol – nosné konštrukcie DD1, DD2, DD3
I/14 Suchovršice SO 201 – podporná stena
Oprava prepustí v obci Královec
Zdobnice – provizórna lavička – havarijný stav
Brno – Ivanovice "CT PARK" monolitické šachty
Letisko Praha – oprava VPD 06/25
Most na cestu II/353 cez Jamenský potok pri obci Rytířsko
Lego Kladno – komunikacia a zpevnené plochy
Dostavba kanalizácie Nové Město pod Smrkem
Oprava mostu 55-004 cez potok Loučka pri obci Krčmaň
Z5 – lavička cez Dřevniciu v Zlíně – Podvesná XIII
I/34 Pelhřimov – D1 most ev. č. 34-036
22125 oprava VPD 06/25 letiska Václava Havla Praha
Smržovka – výspravy komunikácií
Most ev.č. 13522-1 v Přehořove
KSSLLK Frýdlant – obnova cesty po povodniach – II/290 Frýdlant I. etapa
III/03815 Pohľad – most ev.č. 03815-2
II/351 Přibyslav – most ev.č. 351-008
Letisko Václava Havla Praha – ukončovaci prah RWY
Nuselský most – oprava ríms
Most ev.č. 152-002 – Albeř
Rekonštrukcia mostu v obci Rudolec
Most Hnačov – Plánice
Most na I/38 pri obce Štoky
I/19 Sázava, most ev.č. 19-071
III/36210 Bolešín, most ev.č. 36210-002
Rekonštrukcia a dostavba kanalizácie v Brne – monolitické šachty
Rekonsšrukcia mostu D2 – 55.2
Most pri obci Plešivec
Hradec Králové, I/31 mosty 31-003.1 a 31-003.2
Oprava zárubnej steny na trati Praha Malešice – Praha Libeň
Rozšírenie ČOV v Pelhřimově
D1 modernizácia – úsek 09 SO 09-222 Nadjezd ev.č. D1069
Lavička cez Roklanský potok v Modravě
Kabelový tunel Motol Praha 5
Oprava mostu ev.č. 611-017 Poděbrad
Plzeň Mestský okruh, Domažlická – Křimická – nadjezd SO 221
Letisko Brno – Tuřany – oprava RWY

2012
Brandýs n. Labem – most ev.č. 013
D3 – úsek 307 A (5 mostných objektov)
Rekonštrukcia mostu na žel. trati Nymburk – Mladá Boleslav
Letisko Praha – oprava RWY 06 – 24
Letisko Karlovy Vary – oprava CB krytu TWY D, E
Autocentrum Peugeot Praha – Černý most
N 2464 – rekonštrukcia podpier koľají vozovny Pankrác
Hnojiště Arnolec – steny objektu
Stanice metra Motol – nosná konštrukcia DD2, DD3
Most ev.č. 270-014 Jablonné v Podještěde
Protipovodňová ochrana obce Prušánky
III/312 Rybná nad Zdobnicí – podporná stena – II. etapa
Skatepark Rychnov n. Kněžnou
Javornice – násypový svah – gabionové steny
II/404 Luka n. Jihlavou – prieťah
Most ev.č. 03828 cez potok Jihlávka pri obci Cerekvička
I/13 Stráž n. Nisou – Krásná Studánka
REKO mostu ev.č. 28614-3 v obci Kruh
Stavebná údržba mostu ev.č. 14-116 v obci Záměl
22382 – logistické centrum Kladno – parkovacia plocha
Most v Zruči n. Sázavou
I/16 Královec – oprava priepustov
Nesovice I/50 křižovatka SO201 a SO202 – I. etapa
II/413 Prosiměřice – most ev.č. 413-014
ČOV a kanalizácia v obci Prádlo
Rekonštrukvcia železničnej zastávky Nové Město na Moravě

2011
III/10579 Chlumec – Olešník – most cez Olešnicku potok
II/121 za Nazdicemi – most ev.č. 121-022
D3 – úsek 307 A (5 mostných objektov)
R1 Nitra (2 mostné objekty)
ABS JETS CENTRUM letisko Praha
R35 Bílý Kostel – most cez Václavický potok
II/432 Ratíškovice – prieťah
R6 Nové Sedlo – Sokolov (3 mostné objekty)
Obchvat Klatovy – Tajanov (1 mostný objekt)
II/610 Brandýs n. Labem – most ev.č. 610013
I/35 Koclířov most 35-106 A
Jičín – most ev.č. 502-001 pri areáli SÚS
VÚT Brno SO 01 D – premostenie k parkovaniu
České Budějovice – most cez Hlinecký potok
Letisko Karlové Vary – rozšírenie APN na LKKV – I. etapa
Rekonsštrukcia mosta na trati Týniště – Meziměstí
Letisko Pardubice 21311 – technické zázemie civilnej časti
Rekonštrukcia zastávky Ostrožská Nová Ves – Lázně
Rekonštrukcia zastávky Zašová

2010
Optimalizácia trati Zbiroh – Rokycany
Most Svoboda n. Úpou
R6 Nové Sedlo – Sokolov (3 mostné objekty)
R55 Skalka – Hulín SO 221
Cesta I/52 Brno – Rajhrad (3 mostné objekty)
Lavička v Prachaticiach
Cesta I/58 Příbor obchvat (2 mostné objekty)
SOKP 512 D1 – Vestec
Železničná trať Uh. Brod – Luhačovice (3 mostné objekty)
Letisko Praha – havarijná oprava TWY D
Zlín – most cez Dřevnici (sanačné práce)
Staré Město – zpevnená plocha pre zhromažďovanie odpadu
D1 – 4704 – pokladanie dlažeb
II/602, 5. stavba (2 mostné objekty)
D3 úsek 307 A (5 mostných objektov)
Most Hluboká nad Vltavou
Oprava mostu na ul. Americká v Chebu
R1 Nitra (2 mostné objekty)
športovisko VÚT Brno